Home

Bij Mirino zijn we een expert in het optimaliseren van het rendement van de groothandel. We richten ons vizier op praktische kansen en geven advies over knelpunten in het assortiment. Dankzij de Mirino businessanalyses en ICT-producten versterken groothandels hun positie in de keten.

Waar het om draait

Elke verkooptransactie draagt in positieve of negatieve zin bij aan het rendement van uw onderneming. De mate waarin een transactie effect heeft op het rendement, hangt af van veel factoren. Denk aan de gerealiseerde brutomarge, de logistieke kosten per transactie en de hoogte van voorraadkosten. De hoogte van voorraadkosten is op zijn beurt weer afhankelijk van onder andere de fluctuaties in de vraag en de gekozen servicegraad.

Om het rendement van de groothandel te optimaliseren, zullen we alle factoren die van invloed zijn gaan beoordelen. Bij Mirino zijn we gespecialiseerd in deze assortimentanalyses en dragen we effectieve verbeteringen aan voor een optimaal rendement.