In de praktijk

De winstgevendheid van de groothandel wordt bepaald door het rendement op verkochte producten. We brengen de factoren in kaart die aan het rendement ten grondslag liggen en dragen oplossingen aan om deze te verbeteren. Zo kunt u als groothandel de winstgevendheid op korte en middellange termijn verstevigen.

Rendement van het assortiment
De vraag naar producten uit uw assortiment is continu aan verandering onderhevig. Zo weten uw verkopers nieuwe klanten te winnen, bestaande klanten kopen wellicht ineens meer of besluiten per verkooporder minder te bestellen.

Ook vanuit de inkoop vinden er veranderingen plaats. De inkoopprijs fluctueert of u besluit bijvoorbeeld om over te stappen naar een nieuwe leverancier die producten sneller kan leveren.

Al deze veranderingen kunnen van invloed zijn op het rendement van het assortiment. Het is belangrijk dat uw bedrijf zich continu aanpast aan deze veranderingen. U moet de juiste keuzes maken als deze veranderingen het rendement negatief beïnvloeden. Bij Mirino kunnen we u adviseren over dergelijke keuzes, en ze proactief aandragen.

Analyse van het assortiment
We analyseren de factoren in het productassortiment en adviseren u over zaken die van invloed zijn op het rendement. We kijken onder andere naar :

– Het verkoopprijsbeleid
– Het aantal kopende klanten
– De omvang van de verkooporders
– De vraag patronen
– De hoogte van de voorraad
– De verschillende kosten zoals verkoop, logistiek, opslag etc.

Wat wij voor u kunnen betekenen 
Dankzij onze ervaring weten we kansen te benutten en kunnen we u adviseren over het optimaliseren van uw assortiment. Dat doen we met onze producten Mirino Classic of Mirino Digital. Wilt u weten wat we voor uw groothandel kunnen betekenen? Neem contact met ons op voor een kennismakingsgesprek.