Roadmap: Van data naar concurrentievoordeel

Elk kwartaal brengen wij, samen met ING, speciaal voor de groothandel een publicatie uit. Een actueel, digital-gerelateerd onderwerp staat telkens centraal. Dit maal bestaat onze publicatie uit een roadmap met de belangrijkste stappen op het gebied van een effectieve data-strategie.

“Data” kan immers een lastig te bevatten onderwerp zijn. Het risico bestaat dat men door de bomen het bos niet meer kan zien. Mede daarom hebben wij een deze roadmap gemaakt die voor iedereen goed leesbaar is.

Roadmap-Data-20210313


Maturity Matrix Startups 2021

Positief verrast dat Mirino opgenomen is in de Maturity Matrix of European Supply Chain Start-ups van Supply Chain Media!

In dit jaarlijkse overzicht presenteert Supply Chain Media hun onderzoek naar start-ups in de supply chain sector. Per categorie worden de start-ups gerangschikt naar maturity.

Daarnaast wordt een analyse gepresenteerd van het afgelopen jaar vanuit het perspectief van start-ups. “De jonge bedrijven moesten alle zeilen bijzetten in de hoge golven van een door lockdowns beproefde economie.”: Een samenvatting van 2020 die ook op Mirino van toepassing is.

Tevens wordt er een (positief) perspectief voor 2021 geschetst: “Wel gaan gevestigde bedrijven inmiddels weer op zoek naar de innovatieve aanbieders, die zelf op hun beurt ook weer naar nieuwe horizonten zeilen.”

Mirino is opgenomen in de categorie “Inventory, counting & optimization”, waar met name “optimization” van toepassing is op onze dienstverlening.

Lees het uitgebreide artikel op de website van Supply Chain Media BV:
Maturity Matrix 2021 – Supply Chain Magazine

SCM-Maturity-Matrix-European-Supply-Chain-Start-ups-2021

Trend alert: Online

Traditionele groothandels krijgen in toenemende mate te maken digitale business modellen om snel en goedkoop B2B te leveren. Voor de traditionele groothandel ligt een kans om online als channel toe te voegen aan de huidige structuur. Alleen zo kan men aangehaakt blijven bij de slag om de “online marketplace”. Sterke punten als: bestaande kennis, leverbetrouwbaarheid en service zijn vervolgens onmisbaar om uit te groeien tot een succesvolle speler.

Samen met ING zijn wij aan de slag gegaan met de vraag welke effecten deze digitale business modellen hebben op de klassieke groothandel en hoe de groothandel zich het beste kan aanpassen. Corona heeft een aantal ontwikkelingen versneld. Flexibiliteit van de onderneming ligt ten grondslag om versnellingen te omarmen en hier de successen uit te halen. En dus is een goede voorbereiding het halve werk.

Trend-alert-Online-20201222

Casus: Transacties in de long-tail

In een reeks interessante publicaties bespreken we steeds 1 artikel uit een fictief assortiment.

Stap voor stap pellen we de problematiek van het artikel af. Uiteraard worden de verschillende oplossingen die relevant zijn voor dit artikel besproken.

De tweede publicatie gaat over de transacties van long-tail artikelen. Hoe verschillen deze van “gewone” artikelen? Welke acties kunnen worden genomen om hiermee om te gaan? Je leest het in onderstaande publicatie.

Benieuwd of het voor uw groothandel van belang is om de long-tail te reviewen? Neem contact met ons op via www.mirino.nl/contact en we doen graag een audit.

Transacties-in-de-long-tail

BCG visie op digital

Het implementeren van een sterke digital visie is een lastige uitdaging. Het is voor de IT-afdeling vaak onmogelijk om aan de veranderlijke vraagstelling vanuit de business te voldoen. Immers, de IT-afdeling systemen beheert die cruciaal zijn voor de operatie van de groothandel en deze zijn tevens zeer complex. Zorgvuldigheid en nauwkeurigheid zijn dus van belang.

Echter, de behoefte vanuit de business is niet zelden om een snelle response te krijgen op sterk veranderlijke vraagstukken. Dit zorgt voor een onmiskenbare spanning tussen de business en de IT-afdeling.

Mirino ondervangt deze spanning door als een schil óm de IT-infrastructuur te fungeren. De implementatie van onze tool vindt niet plaats bínnen de huidige IT-infrastructuur, maar fungeert hier los van. Zo kunnen de business vraagstukken snel worden beantwoord, zonder dat de IT-afdeling concessies hoeft te doen aan haar eigen dynamiek.

Deze visie wordt gedeeld door de gerenommeerde Boston Consulting Group. U leest hier alles over in onderstaand artikel.

BCG-digital-accelaration

Link naar artikel BCG

Casus: Assortiment Risico Management

Een belangrijk onderdeel van assortiment management heeft betrekking op het risico dat de groothandel loopt door het aanbieden van een assortiment. Daarom kijken we in deze casus naar assortiment risico management.

Enerzijds wordt er gedemonstreerd welke data in beschouwing kan worden genomen om het risico te bepalen. Daarnaast laten we zien welke acties kunnen worden ondernemen om dit risico te mitigeren.

Risico-management-1


Op welke KPI kan de groothandel het beste sturen?

Ter gelegenheid van het 1-jarige bestaan van Mirino publiceren we het artikel: “Op welke KPI kan de groothandel het beste sturen?”.

Uit de gesprekken die we het afgelopen jaar met talloze groothandels hebben gevoerd, blijkt dat deze vraag vaak lastig te beantwoorden is. De vaste-kostenstructuur van de groothandel, de beschikbaarheid van data en de dynamiek van de bedrijfsvoering trekken dit vraagstuk namelijk elk een eigen kant op.

Lees onze vizie op dit vraagstuk in onderstaand artikel:

Waar-kunnen-we-het-beste-op-sturen-20201005

Deelname PWC Start-up Connect

Op 11 september 2020 heeft Mirino deelgenomen aan het Start-up Connect event van PWC. Tijdens dit evenement heeft Mirino de oplossingen die voor groothandels worden aangeboden gepresenteerd aan de Supply Chain afdeling van PWC.

Op basis van de presentatie en de vragensessie achteraf gaan PWC & Mirino samen kijken hoe de krachten kunnen worden gebundeld om de groothandel verder van dienst te kunnen zijn.

Het managen van klantspecifieke artikelen: 9 best practises

Klantspecifieke artikelen hebben een andere dynamiek dan artikelen die voor meerdere klanten in het assortiment zijn opgenomen. Omdat ze een andere dynamiek hebben, willen we ook op andere aspecten letten. In dit artikel leest u 9 best practises met betrekking tot het omgaan met klantspecifieke artikelen.

Omgaan-met-klantspecifieke-artikelen-20200805

Wie is de baas van het assortiment?

“Bij ons is het assortiment de verantwoordelijkheid van iedereen” horen we vaak wanneer we met groothandels in gesprek treden. Logisch, aangezien het assortiment vrijwel elke kernfunctie binnen de groothandel raakt. Maar hoe voorkom je dat het assortiment een ondergeschoven kindje wordt en dat deze verantwoordelijkheid niet wordt genomen? Lees vier belangrijke best-practices in dit artikel.

Baas-assortiment-20200722