BCG visie op digital

Het implementeren van een sterke digital visie is een lastige uitdaging. Het is voor de IT-afdeling vaak onmogelijk om aan de veranderlijke vraagstelling vanuit de business te voldoen. Immers, de IT-afdeling systemen beheert die cruciaal zijn voor de operatie van de groothandel en deze zijn tevens zeer complex. Zorgvuldigheid en nauwkeurigheid zijn dus van belang.

Echter, de behoefte vanuit de business is niet zelden om een snelle response te krijgen op sterk veranderlijke vraagstukken. Dit zorgt voor een onmiskenbare spanning tussen de business en de IT-afdeling.

Mirino ondervangt deze spanning door als een schil óm de IT-infrastructuur te fungeren. De implementatie van onze tool vindt niet plaats bínnen de huidige IT-infrastructuur, maar fungeert hier los van. Zo kunnen de business vraagstukken snel worden beantwoord, zonder dat de IT-afdeling concessies hoeft te doen aan haar eigen dynamiek.

Deze visie wordt gedeeld door de gerenommeerde Boston Consulting Group. U leest hier alles over in onderstaand artikel.

BCG-digital-accelaration

Link naar artikel BCG