BCG visie op digital

Het implementeren van een sterke digital visie is een lastige uitdaging. Het is voor de IT-afdeling vaak onmogelijk om aan de veranderlijke vraagstelling vanuit de business te voldoen. Immers, de IT-afdeling systemen beheert die cruciaal zijn voor de operatie van de groothandel en deze zijn tevens zeer complex. Zorgvuldigheid en nauwkeurigheid zijn dus van belang. … Continue reading BCG visie op digital