Impressie

Wij willen u alvast een inkijk geven in ons product. Hoe ziet het eindresultaat er uit, wanneer we een traject bij u hebben afgerond? En welke mogelijkheden biedt Mirino nu precies?

Middels een aantal screenshots komt u meer te weten. En mocht u zelf aan de slag willen? Vraag dan middels deze link inloggegevens aan voor ons demo-dashboard.

In deze, eerste analyse kijken we naar de belangrijkste kenmerken van de marktvraag: De omzet, de vraagfrequentie, de vraagfluctuatie en orderregel grootte. We zien dat deze kenmerken onderverdeeld zijn in een aantal klassen. Bij orderregel grootte bijvoorbeeld, maken we onderscheid tussen grote, medium, kleine, en no sales klassen. Vervolgens zien we het aantal artikelen per klasse.

Wanneer we kijken naar de vraagfrequentie, zien we dat een zeer groot deel van de artikelen in de irregular klasse valt. Dit kan er op duiden dat de voorraadkosten voor deze artikelen hoog zijn omdat de veiligheidsvoorraad hoog is. We zullen later in het dashboard bekijken of dit ook daadwerkelijk zo is.

Verder in het dashboard kijken we naar het rendement. Wederom wordt er gebruik gemaakt van de al eerder toegelichte classificatie. In dit geval hebben we te maken met: PM – Profit makers; MM-margin makers; CC-Cost compensators; PK-Profit killers en NS – No sales.

Voor verschillende elementen, kijken we naar de waardes per rendementsklasse. Zo zien we, in de eerste grafiek, dat het grootste deel van de omzet wordt gehaald die verliesgevend zijn (Profit killer) of slechts voor variabele kosten compenseren (Cost compensator).

Wilt u zelf aan de slag met de Mirino BI-tool, klik hier

Daarnaast zien we, in de laatste grafiek, dat de voorraad voor de artikelen die niet renderen veruit het grootst is. Er wordt zo’n 846K EUR aan voorraad gehouden voor artikelen, die negatief bijdragen aan het rendement van de onderneming.

In bovenstaand dashboard worden de excepties gepresenteerd. Er wordt door het systeem een exceptie gegenereerd voor een artikel, wanneer de kenmerken van een artikel niet voldoen aan de standaard die we zetten.

Bijvoorbeeld bij OSG excepties (rechtsboven), past de ingestelde servicegraad eigenlijk niet bij de vraag naar een artikel. De rode balk geeft aan dat we voor vijf artikelen urgent actie willen ondernemen.

Het exceptie dashboard staat niet in de demo omgeving. 
Wilt u toch meer weten? klik hier en laat uw contactgegevens achter.

Als we deze exceptie zouden aanklikken, zien we in de rechter grafiek de omzet, bruto marge, kosten en het rendement van deze vijf artikelen. Ook kunnen we de producttabel aanklikken, zodat we op artikel-niveau zien wat er aan de hand is. Op deze wijze kunnen we de informatie die we zien meteen omzetten in actie.