Infograph Groothandel-sector

De groothandel speelt een veel grotere rol in de Nederlandse economie dan algemeen bekend. In deze korte infograph plaatste we de belangrijkste kerndata eens onder elkaar. Hieruit blijkt onder meer dat de groothandel sector evenveel banen verschaft als de gehele Nederlandse bestuurlijke sector (overheid).