ING Sector outlook

In de sector outlook van ING wordt kwartaallijks een interpretatie gegeven van de door het CBS gepubliceerde statistieken over de Groothandel sector. Tevens wordt er voorzien in een vooruitblik op de markt en de verwachtte groei. De outlook kan worden gevonden via deze link.