Groothandel update Rabobank

In de groothandel update van de Rabobank (mei 2019) geeft de Rabobank een korte en kwartaarllijkse update over hun visie voor de groothandel. Een van hun aanbevelingen is dat groothandels moeten blijven innoveren, en hun big data moeten omzetten in smart data. Is dit ook relevant voor uw onderneming? Neem geheel vrijblijvend contact op met … Continue reading Groothandel update Rabobank