Mirino Classic

Onder de noemer Mirino Classic helpt onze business analist u met het optimaliseren en renderen van uw assortiment. Dat doen we in een aantal stappen: de profielschets, ons classificatiemodel, de businessanalyse & advies en de implementatie.

1. Profielschets

We starten met een kennismaking en korte profielschets van uw groothandel. Hier interviewen we sleutelfunctionarissen en inventariseren we kerncijfers en de positie van uw groothandel in de keten. We bespreken onder andere de basisgegeven van verkopen en voorraden en brengen belangrijke kosten in kaart. Met die gegevens stellen we een ABC-costing op.

2. Classificatiemodel

Op basis van de verkoop- en voorraadgegevens analyseren we uw assortiment en gebruiken we ons Mirino classificatiemodel. Het geeft inzicht in alle relevante factoren die van invloed zijn op het rendement van het assortiment. Hiermee maken we een profiel voor elk product.

3. Businessanalyse

De volgende stap is een analyse van elk product. We maken inzichtelijk welke producten goed, en welke minder goed presteren. We gebruiken verbanden tussen de productclassificaties om de oorzaken in kaart te brengen. Uiteraard schakelen we met het management over de businessanalyse en toetsen we de verkregen inzichten.

4. Resultaten, adviezen en implementatie

Aan de hand van de resultaten ontwikkelen we praktische adviezen waarmee u het rendement verdergaand kunt optimaliseren. Ons onderzoek wordt afgesloten met een analysepresentatie. Daarnaast ontvangt u een gedetailleerd overzicht van de profielen, de prestaties en aanbevelingen voor alle producten uit het assortiment. Tenslotte maken we graag afspraken over hoe we uw groothandel kunnen helpen bij het invoeren van deze maatregelen.