Op welke KPI kan de groothandel het beste sturen?

Ter gelegenheid van het 1-jarige bestaan van Mirino publiceren we het artikel: “Op welke KPI kan de groothandel het beste sturen?”. Uit de gesprekken die we het afgelopen jaar met talloze groothandels hebben gevoerd, blijkt dat deze vraag vaak lastig te beantwoorden is. De vaste-kostenstructuur van de groothandel, de beschikbaarheid van data en de dynamiek … Continue reading Op welke KPI kan de groothandel het beste sturen?