Roadmap: Van data naar concurrentievoordeel

Elk kwartaal brengen wij, samen met ING, speciaal voor de groothandel een publicatie uit. Een actueel, digital-gerelateerd onderwerp staat telkens centraal. Dit maal bestaat onze publicatie uit een roadmap met de belangrijkste stappen op het gebied van een effectieve data-strategie.

“Data” kan immers een lastig te bevatten onderwerp zijn. Het risico bestaat dat men door de bomen het bos niet meer kan zien. Mede daarom hebben wij een deze roadmap gemaakt die voor iedereen goed leesbaar is.

Roadmap-Data-20210313