Themavisie Groothandel ING

Het economisch bureau van de ING is een onderzoeksafdeling die als doel heeft “economie begrijpelijk en relevant” te maken. De hieronder beschikbaar gestelde publicatie is al wat ouder (2016) maar des al niet te min actueel en relevant.

ING-Digitalisering-zet-verdienmodel-groothandel-onder-druk-nov-2016

In de themavisie van het economisch bureau van ING wordt vermeld dat 9 op de 10 ondernemers onderkent het “…(potentieel) positieve effect van big data op de toegevoegde waarde.” (pagina 7) Tevens wordt er onder andere geadviseerd om “… gebruik te maken van externe specialisten, zodat er minder interne kennis in huis nodig is.” (pagina 7)