Werkkapitaal in onzekere tijden

Het werkkapitaal van groothandels zit voornamelijk in de voorraad die zij aanhouden om hun klanten goed te bedienen. Het is dan ook vanzelfsprekend dat het management een stevige vinger aan de pols houdt ten aanzien van de hoogte van de voorraad en het rendement dat hierop gemaakt wordt.

In onderstaand artikel wordt betoogd dat het cruciaal is om de juiste business analyse tools te hebben om dit te verwezenlijken. Traditionele manieren om het geïnvesteerde kapitaal te verlagen brengen ongewenste neveneffecten met zich mee.

Het-werkkapitaal-van-de-groothandel-in-onzekere-tijden