Werkkapitaal in onzekere tijden

Het werkkapitaal van groothandels zit voornamelijk in de voorraad die zij aanhouden om hun klanten goed te bedienen. Het is dan ook vanzelfsprekend dat het management een stevige vinger aan de pols houdt ten aanzien van de hoogte van de voorraad en het rendement dat hierop gemaakt wordt. In onderstaand artikel wordt betoogd dat het … Continue reading Werkkapitaal in onzekere tijden