What great data analysts do

Dit artikel is geschreven door Cassie Kozyrkov. Cassie in een data wetenschapper en haar artikel is in 2018 gepubliceerd in de Harvard Business Review.

Het artikel beschrijft de rol van data analyse in de organisatie. De Mirino BI-tool is geen statistische tool, in de zin dat het met voorspellende waarheden komt. Het is een data-analyse tool: Het geeft handvaten voor managers en werknemers om gericht onderzoek te doen naar artikelen.

Het artikel is via deze link in te zien.

In het artikel betoogd Cassie het belang van data-analyse binnen een organisatie.